Unima İstanbul

UNIMA Türkiye Milli Merkezi Kültür Bakanlığının I.Mîlli Kültür Şurası’ndaki UNIMA Türkiye Mîlli Merkezinin kurulması çalışmalarına başlanması konusunda alınan tavsiye kararının ardından, UNIMA Türkiye Milli Merkezi 27.09.1990 tarih ve 90-1013 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 2908 sayılı Dernekler Kanununun 11. ve 12. maddelerine göre kurulmuştur. Türk kukla ve gölge oyunu sanatlarını yurtiçinde ve yurtdışında, diğer milletlerin kukla ve gölge oyunlarını da ülkemizde tanıtarak, bu sanatların araştırılmasını, geliştirilmesini, korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla kurulan merkez, kısa sürede kukla ve gölge oyunumuzun yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı, sanatçıların haklarının savunulması, sanatın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konularında bir çok çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 1997 yılında Bursa Şubesi, 2009 yılında da İstanbul Şubesi kurulmuştur.

Copyright By Unima İstanbul